Om oss:

Jag som har SE*Björksund´s heter Rosie och jag bor i Hölö på vår gård som heter Björksund. Här bor jag tillsammans med min man Jajje. Vår son Patrick som bott i Trosa i några år bor numera i vårt Gula hus Björksund tillsammans med sin flickvän Tove, och där bor också våra hankatter Daquino och Brage.

Till vår familj hör också, huskatten Simba. Norska Skogkatthonorna Astoria, Bizzarrini, Feline och Eunomia.

I vår familj har det alltid funnits katter. Dom är våra familjemedlemmar och vi vill att dom ska få det bästa. I maj 2012 så köpte jag min första renrasiga norska skogkatt som heter S*Winterland´s Shirley Lee.  Efter en tid så började vi att åka på kattutställningar, ett intresse som jag haft tidigare som jag nu också skulle vilja prova på igen. Men så klart var det viktigt att även Shirley tyckte att det är ok. Shirley som älskar att visa upp sig när det gäller har fått bra bedömningar ,och det har även hennes döttrar Astoria och Bizzarrini fått. Även Astoria och Bizzarrini tycker att det är ok att åka på utställning. Dom gillar när det händer nya saker och är väldigt nyfikna. Det gör såklart att man tycker att det är extra roligt att åka på kattutställning som vi försöker att göra några gånger om året. Det är också så roligt att åka på kattutställning för att man får se alla vackra katter och att få träffa människor som har samma intresse. Min uppfödning av norsk skogkatt  kommer att ske i hemmiljö med ca en kull kattungar per år. Mitt mål är att födda upp friska, sunda och rastypiska katter som har ett bra temperament. Shirley`s första kull kattungar föddes i mars 2014, den andra kullen i  april 2016.  Astoria fick sin första kull i  februari 2017, den andra 2020. Bizzarrini fick sin första kull i juni 2018,  och ur den kullen behöll vi Daquino en fin hane som kan kommas att lånas till lämpliga honor. Sin andra kull fick Bizzarrinin i juli 2021. Mer om katterna kan ni läsa på följande sidor!

About us:

I who have SE * Björksund´s name is Rosie and I live in Hölö on our farm called Björksund. Here I live with my husband Jajje. Our son Patrick, who lived in Trosa for a few years now lives in our Yellow House Björksund together with his girlfriend Tove, and there lives also Daquino.

Four our family is also our horse Michigan, housecat are Ludde and Simba, and Norwegian Forest cats Shirley, Astoria and Bizzarrini.

In our family there has always been cats. The are our family and we want them to get the best. In May 2012, I bought my first purebred Norweigian Forest cat named S*Winterland´s Shirley Lee. After a while we started to go to cats shows, an interest that I had in the past that I now would like to try again. But of course, it  was important also Shirley found it ok. Shirley loves to show off when it comes to good judgment, and it is also her daughters Astoria and Bizzarrini received. Even Astoria and Bizzarrini think it is ok to go on exhibition. They like it when that happens new things and era very curious. It does of course that you think it is more fun to go on a cat show that we are trying to do a few times a year. It´s also so much fun to go on a cat show because you get to see all the beautiful cats and get to meet people who have the same interest. My breeding of Norweigian Forest cat will be done in the home about a litter of kitten per year. My goal is to breed healthy and breed typical cats with a good temperament. Shirley´s first litter of kittens born in March 2014 the second litter in April 2016.  Astoria had  their first litter born in February 2017. Now Bizzarrini had their first litter born 2018-06-24, five beatuifull kittens! More about the cats you can read on the following pages!

Här på vår gård Björksund, så bor också våra fem tackor:

Margareta, Siri, Stina, Saga och Madicken.